Zgodovina

Odločitev, da bo na Bledu ustanovljeno Društvo za podvodne dejavnosti, je padla januarja 1974 v Rikliju na Bledu. Pobudnika ustanovitve našega društva sta bila Franc Pelko in Vili Klemenc (Slovenska potapljaška zveza), podporo pa sta dobila tudi pri krajevnem gasilskem društvu Bled. Že leto dni pred formalno ustanovitvijo društva je prvih 8 članov opravilo izpit za potapljače pri DRM Ljubljana, tako da ni bilo več ovir za razmah dejavnosti. Nakup prve potapljaške opreme je omogočil gospod Janko Rozman iz oddelka za ljudsko obrambo v Radovljici. To opremo uporabljamo še danes, saj smo jo v vseh teh letih dobro vzdrževali.

Ustanovni člani društva: Valentin Beguš, Bojan Cubrilo, Jože Konc, Bojan Olip, Franc Pelko, Miha Pelko, Marjan Pesek, Janez Trelc in Marko Zupan.

Že leta 1975 smo organizirali državno prvenstvo v podvodni orientaciji, leta 1978 pa evropsko prvenstvo v podvodni orientaciji. Pomembna prelomnica je tudi leto 1976, ko je Cene Švab začel razvijati novo dejavnost – podvodno fotografijo.
 
Leta 1978 smo organizirali prvi potapljaški tabor na Kornatih – otok Piškera, ki je kmalu postal stalno domovanje poletnega tabora naših potapljačev. V tridesetih letih je na tem otoku vsako leto “gostovalo” najmanj 15 potapljačev z družinami. Otok, ki leži v najlepšem predelu Kornatov, je tako za blejske potapljače postal simbol potapljanja v morskih globinah. Poleg poletnega tabora smo vsako leto ob prvomajskih praznikih organizirali križarjenje z barko. Cilj in kraj potapljanja je bil izbran največkrat ravno na območju Kornatov.
 
Dve leti po ustanovitvi smo pripravili prvo izobraževanje potapljačev našega društva. Od tedaj smo vsako leto pridobili v svoje vrste 10 do 15 novih članov. Danes  DPD Bled združuje 151 članov.

DPD Bled lahko osnovi razpoložljivega strokovnega kadra samostojno organizira in opravlja tečaje za potapljače. Doseženi nivo organiziranosti in znanja si želimo obdržati tudi v bodoče, zato si bomo v društvu še naprej prizadevali, da svoje znanje in izkušnje posredujemo mladim generacijam potapljačev.
 
Najpomembnejši rezultat strokovnega izobraževanja pa je tridesetletno varno potapljanje. V tem zelo aktivnem obdobju delovanja so se nam pripetile le redke nesreče. Pri tem nam je po naših izkušnjah nedvomno pomagala – v žargonu imenovana “blejska naveza ali bratska vrv”, ki smo jo kot reden in nepogrešljiv pripomoček potapljaške opreme uvedli le v DPD Bled.
 
Člani naše enote za reševanje iz voda, so v tridesetletnem obdobju uspešno izvedli 80 reševalnih akcij, med njimi je bilo nekaj zelo odmevnih. Nekajkrat smo javno prikazali potek reševanja opreme in ponesrečencev iz vode, reševanje s priročnimi sredstvi pri nenadnem vdoru ledu, pogosto sodelovali v čiščenju voda in izvajali varovanja raznih športnih prireditev na Blejskem in Bohinjskem jezeru: kaveljc korenina, triatlon jeklenih, veslaške regate, itd.
 
Zdravniške usluge društvu sta neumorno in požrtvovalno nudila dva naša člana potapljača, usposobljena zdravnika na področju podvodne medicine: od leta 1975 do leta 1990 dr. Zdravko Cerne, od leta 1990 leta dalje pa dr. Alojz Novak.

Za društvo DPD Bled, kakršnega poznamo danes, so v veliki meri odgovorni nosilci razvoja s svojim osebnim, skrbnim in aktivnim delom prispevali dosedanji predsedniki društva za podvodne dejavnosti Bled: Franc Pelko, Janez Trelc, Jože Konc, Marjan Lakota, Boris Mulej, Vlado Jakovac, Mirko Meglič, Grega Prezelj, Janez Andrejc in Marko Mubi. Z različnimi podvodnimi in drugimi deli so člani društva sami skrbeli za finančno stanje društva in si omogočili redno vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme. Največji delež financiranja nakupov opreme za društvo je v minulem obdobju pokrival Oddelek civilne zaščite iz Radovljice.

Velik problem, ki ga v tridesetih letih sami nismo uspeli zadovoljivo rešiti, pa so lastni klubski prostori. Danes se člani društva sestajamo povsod tam, kjer nam lahko priložnostno nudijo prostor. Klubski sestanki se nakvečkrat izvajajo kar v jedilnici ali baru hotela Krim, ki nam neštetokrat in nesebično priskoči na pomoč. Prostorski problem je postal toliko bolj pereč, ker število članov v zadnjih letih močno narašča.