Smuč

Razpoznavne značilnosti

Smuč je riba velikih, počasi tekočih rek z vitkim, vretenastim telesom (30-70 do 120 cm) in je lahko težak do 20 kilogramov. Ima veliko glavo z velikimi končnimi usti, v katerih so dvoredni zobje, kar izkazuje roparsko ribo. Hrbet je pri odraslih primerkih sivozelene barve, boki so zelenkasti s temnejšimi progami, trebuh pa bel. Dve hrbtni in repna plavut sta pegasti, prsni, trebušni in predrepna plavut pa so svetlejše rjave barve. V povprečju živijo okoli 10 let, v izjemnih pogojih tudi do 20 let. Smuč se v mladosti hrani z vodnim planktonom, odrasle ribe pa se hranijo izključno z drugimi ribjimi vrstami. Je plenilec in za razliko od ščuke lovi bolj s pomočjo vonja kot s pomočjo vida, saj ima izredno razvita čutila za voh. Smuč je samotarska riba, ki se perk dneva zadržuje v globoki vodi, ob mraku pa se hrani v plitvejši vodi.

Način razmnoževanja

Spolno dozorijo v tretjem ali četrtem letu starosti, drstijo pa se od marca do maja v plitvih predelih rek, kamor samice na izležejo ikre v jamico, ki jo samec naredi na dnu. V času do izvalitve samci hrabro branijo ikre pred plenilci.

Pojavljanje

Smuč je razširjen po vsej Evropi, razen na skrajnem severu in jugu. Za svoj obstoj potrebuje vodo z dovolj visoko vsebnostjo kisika. Živi v vseh večjih vodotokih, kjer je tok počasen, dno pa prodnato, pa tudi v jezerih in drugih stoječih vodah, vendar temperatura vode ne sme biti previsoka. Najraje ima hladno, temačno vodo. Odrasle ribe so samotarji. Pri nas ga je najti v vseh rekah donavskega porečja. Smuč je izredno občutljiva riba, ki ob poškodbah hitro pogine. Prav tako hitro pogine ob pomanjkanju kisika. Pogosto je vložena v gramoznice in jezera ter ribnike tako donavskega kot jadranskega povodja.

Leave a Reply