Reševalna enota PRS

Vodja reševalne enote DPD Bled: Meta Zupančič, tel. 031296416

Enota potapljačev civilne zaščite pri DPD Bled je bila uradno ustanovljena leta 1975. Sedaj enota z nazivom Podvodna reševalna služba Bled na področju zaščite in reševanja iz voda in na vodi pokriva občine Bled, Bohinj, Jesenice, Radovljico, Kranjsko Goro in Žirovnico. Z vsemi omenjenimi občinami imamo sklenjene pogodbe o reševanju in varovanju iz vode in na vodi kot tudi z SPZ.

Trenutni aktivni člani PRS Bled so: Meta ZUPANČIČ – vodja, Anže BAUMAN, Dejan JALEN, Jure JEREB, Robert KONC, Andraž POTOČNIK, Črt ROZMAN, Miha URBANC, Kevin KOLENKO in Luka SIMIČ ter pripravnik Rok Lesjak.

Kratka zgodovina podvodne reševalne službe Bled

Podvodna reševalna služba Bled deluje samo eno leto manj od ustanovi DPD Bled to je od leta 1975. Tedaj je bila potreba po podvodni reševalni službi v občini Radovljica – ta je pokrivala še sedanji občini Bled in Bohinj tako velika, da je odločilno prispevala k tako uspešnemu razvoju našega društva, predvsem pri nabavi potapljaške opreme, ki je bila osnova za uspešno delovanje in razvoj društva.

Do ustanovitve naše reševalne službe so takratna reševanja oziroma iskanja utopljenih letno povprečno 5 do 6 krat izvajali s pomočjo posebnih grabelj, ki so imele na koncu večje kaveljne; te grablje so vlekli s čolnom, praviloma s pletno, po dnu jezera. Uspešnost takega iskanja je bila seveda tudi tehniki primerna. Zato je največkrat problem reši­la narava sama, ko je po določenem času truplo samo prišlo na gladino. Seveda pa so morali tedaj imeti organizira­no službo, največkrat gasilce, ki so potem pazili, da jim utopljenec ni ponovno potonil – in to praviloma za vedno. Za razne potopljene predmete  npr. avto, pa so morali poklicali na pomoč tako imenovane težke potapljače iz Reke.

Zato je bila Enota za reševanje iz voda za bivšo radovljiško občino ustanovljena marca 1975 na pobudo Janka Rozmana takratnega načelnika oddelka za obrambo, Franca Pelka predsednika DPD Bled in Vilija Klemenca predsednika SPZ Slovenije. V prvi sestavi enote so bili tedaj štirje člani DPD Bled: Jože KONC, Janez TRELC, Marjan PES­JAK in Tine BEGUŠ.

Že v letu 1975 smo imeli štiri akcije iskanja utopljenca, od katerih žal ena  in do sedaj v Blejskem jezeru  edina  ni bila uspešna in eno neuspešno iskanje imamo tudi v Bohinjskem jezeru.

Že leta 1979 smo z reševanjem iz voda pokrivali tudi občino Jesenice z člani Marjan Lakoto , Boris Truhačev in Pavel Kokalj, leta 1980  pa tudi občino Tržič s članom Franc Goltez.

Sestava enote se je  spreminjala, toda osnovo enote so daljše obdobje sestavljali Jože Konc, Janez Trelc, Marjan Lakota, Boris Mulej, Jože Kralj in Tomaž Čufar.

Leta 1997 je naše društvo pridobilo status društva, kar pomeni, da delujemo v javnem interesu na področju varovan­ja pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Tega leta se je enota vključila v PODVODNO REŠEVALNO SLUŽBO SLOVENIJE, ki je razdeljena na 9 reševalnih postaj.

V tem do sedaj 30-letnem obdobju je enota izvedla  155 uspešnih akcij – od iskanja utopljencev, iskanja in dviga potopljenih avtomobilov, čolnov, letala do podvodnih del v jezerih, jezovih in na rekah. Poleg tega vsako leto izvajamo  varovanja in preventive ob raznih prireditvah na vodi, npr. na veslaških regatah, plavalnih maratonih ipd. Izvedli pa smo tudi 11 akcij iskanja in uničevanja eksplozivnih sredstev v vodi.

Zahtevnejša in odmevnejša reševanja in varovanja

 • 1979 – varovanje svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu
 • 1982 – dvig osebnega avtomobila iz globine 25m v Blejskem jezeru
 • 1985 – tritedensko iskanje pogrešanega kanuista v Bohinjskem jezeru
 • 1987 – reševanje utopljenca v soteski Vintgar pod Slapom Šum
 • 1989 – demontaža in dvig potopljenega kamiona-hruške, polne betona iz Bohinjskega jezera
 • 1989 – varovanje svetovnega prvenstva v veslanju na Bledu
 • 1990 – dvig potopljenega ultra light letala iz globine 20 m na Bledu
 • 1992 – iskanje in  dveh sestric, ki sta se ponesrečili pri drsanju po zaledenelem Blejskem jezeru
 • 1992 – večdnevno iskanje samomorilke v Blejskem jezeru
 • 1994 – iskanje dvojčic v narasli Savi Bohinjki
 • 1996 – reševanje zagozdenega ribiča na predrtem jezu v Savi Bohinjki
 • 2000 – reševanje dveh potapljačev iz zaledenelega Bohinjskega jezera
 • 2004 – več dnevno iskanja pogrešanega plavalca  v Blejskem jezeru

Seveda pa uspešnih reševanj, podvodnih del, predvsem pa varovanj ne bi bilo brez sodelovanja ostalih članov društ­va. V vseh teh letih  se člani enote dodatno usposabljajo tako v okviru društva kot na dodatnih usposabljanjih za reše­vanje iz voda, ki jih organizira SPZ in PRS Slovenije. Vsi sedanji člani imajo tudi status reševalca iz voda, ki so ga pridobili leta 1998 na Igu in so člani pomožnih enot civilne zaščite.

Enota se udeležuje tudi vseh vaj, ki so organizirane za zaščito in reševanje na ravni občin in PRS Slovenije.  Člani PRS  Bled  so letu 2003 na skupni vaji PRS Slovenije v Velenju na tekmovanju ekip reševalnih postaj za prvo mesto dobili  podvodni skuter. V tem obdobju smo  več let uspešno sodelovali z gasilci iz Feldna na Koroškem, kjer slednji skrbijo za reševanje iz Vrbskega jezera in  imeli štiri skupna usposabljanja dvakrat na Bledu, na Belem jezeru in na otoku Krku. Enota v vseh teh letih tudi odlično sodeluje s policijo Bled, z blejskimi in radovljiškimi gasilci, s katerimi smo skupaj izvedli precej uspešnih reševanj in vaj. Pri večih reševalnih akcijah pa  uspešno sodelujemo z polici­jsko zaščitno enoto potapljačev.

Priznanja in nagrade

V teh letih je enota in člani  za reševanje iz voda prejeli  več priznanj za izvajanje zaščite in reševanja iz vode in na vodi:

leta 1995Jože KONC – Srebrni  znak Civilne zaščite Republike Slovenije
leta 2000Enota – Priznanje SPZ za področje reševanja iz vode
leta 2000Jože KONC – za 25 letno zaslužno delo v PRS Slovenije
leta 2003Enota – Srebrni znak Ministrstva za notranje zadeve RS
za razvoj in krepitev varnosti
leta 2005Enota – Zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije
leta 2005
 
Boris MULEJ – za 20 letno zaslužno delo V PRS Slovenije
Tomaž ČUFAR – za 20 letno zaslužno delo v PRS Slovenije
Boris MULEJ – za 20 letno zaslužno delo V PRS Slovenije
leta 2012Jože KONC – Bronasta plaketo občine Bled za dolgoletno delo v DPD Bled
in na področju zaščite in reševanja na vodi in v vodi
.

Podvodna reševalna služba Bled usposobljena in primerno opremljena v letu 2005 praznuje 30 letnico uspešnega in varnega reševanja iz vode in na vodi, za kar gre vsa zahvala in priznanje vsem dosedajnim članom, ki so to opravljali  prostovoljno in ne malokrat tudi z izpostavljanjem svojih življenj. Enaka zahvala in priznanje tudi DPD Bled.