Domov / BLEJSKO JEZERO / Potočni škržek

Potočni škržek (Unio crassus)

E: Thick-shelled river mussel /D: Die Bachmuschel

 

 

Potočni škržek v Blejskem jezeru

Veliko nevarnost za Potočnega škržka predstavlja potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha), ki lahko prerase avtohtono školjko in ji tako prepreči dostop hrane.

 

Avtor: Rok Lesjak
V vsej svoji veličini
Avtor: Franc Goltez
Zlati škržek
Dreissena polymorpha, ki je prerasla avtohtono unionidno vrsto  (Foto: Randy Westbrooks, U.S. Geological Survey, Bugwood.org)
Nevarnost

Razpoznavne značilnosti

Potočni škržek ima značilno lupino, sestavljeno iz dveh delov. Ima dobro razvito nogo, s katero se zakopava v podlago in se počasi premika po njej. Prehranjuje se s filtracijo (precejanjem) vode, ki jo s pomočjo odprtine, imenovane dotekalka, vnaša v telo. Tu voda potuje čez velike škrge, kjer poteka izmenjava plinov. Hrana se ustavi v ustih. Voda z odpadnimi snovmi se izloči skozi odtekalko, iztrebki pa skozi zadnjično odprtino, ki je tik nad odtekalko.

 

Način razmnoževanja

Potočni škržek se azmnožuje s pomočjo zunanje oploditve (oplojeno jajčece - ličinka - mlada školjka). Školjke iz družine Unionidae so v svojem razvoju vezane na ribe. Ličinke – glohidiji namreč del časa preživijo kot zajedavci v škrgah rib.  

 

Pojavljanje

Potočni škržek živi predvsem v tekočih vodah, navadno na peščenem in gramoznem dnu manjših vodotokov. Ponekod poseljuje tudi obrežja jezer. Številčnost njegove populacije je v strmem upadu zaradi onesnaženja. Školjka potočni škržek spada med vrste »Natura 2000«. Danes je v Sloveniji z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/2004) zavarovan habitat vrste, v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/2002) pa je potočni škržek uvrščen med prizadete vrste (E).

 

Viri:

http://web.bf.uni-lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_11_2_2.pdf

 

 

 

DPD Bled 2011. Vse pravice pridržane. O avtorjih
DPD BLED